Đăng nhập nhiều tài khoản Facebook trên Firefox

Tải phiên bản Firefox 50 Nightly phù hợp với HĐH đang dùng tại đây.Để đăng nhập nhiều tài khoản Facebook với Firefox 50 Nightly, bạn vào menu File > chọn New Container Tab > Personal. Lúc này thẻ mới sẽ được mở ra, bạn truy cập trang chủ Facebook và thực hiện đăng nhập với tài khoản khác bình thường.


Nếu muốn đăng nhập nhiều hơn hai tài khoản Facebook cùng lúc, bạn tạo thêm các thẻ Container > Work, Banking hay Shopping. Như vậy với bốn loại thẻ Container khác nhau, bạn có thể đăng nhập cùng lúc tối đa năm tài khoản Facebook trên Firefox.


Các thẻ Container có màu viền khác nhau để bạn dễ dàng nhận biết và chuyển nhanh qua lại khi cần thiết.


TIỂU LONG