Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S | A870L

Để Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S các bạn cần thao tác như sau :- Nhấn Volume Up + Volume Down sau đó nhấn phím Power đến khi xuất hiện những dòng chữ tiếng Anh thì bỏ hết 3 phím ra- Nhấn Volume Down đến dòng " Recovery " nhấn phím Power để chọn- Volume Down đến dòng " Wipe data / factory reset " nhấn Power để chọn- Volume Down đến dòng " Yes delete all user data " nhấn Power để chọn-