[Mobile] - Cách test máy LG chính hãng


Đối với máy LG- Từ giao diện bàn phím gọi, ta bấm :
3845#*mã máy#
Mã máy là mã hiệu của từng model riêng, ví dụ như :
+ Optimus Lu6200 : 6200+ Optimus LTE2 : 180+ Optimus Vu1 : 100+ Optimus VU2 : 200+ Optimus G : 180+ Optimus GK : 220+ Optimus Gpro : 240+ Optimus LTE3 : 260+ LG G2 : 320+ LG G Flex : 340+ LG GX : 310


Cách test máy LG chính hãng


Sau khi ta bấm mã như trên,