Cách chuyển danh bạ từ BlackBarry sang Android


Cách 1: Sử dụng Bluetooth để chuyển toàn bộ danh bạ từ BlackBerry sang Android


Cách chuyển danh bạ từ BlackBarry sang Android

Bước 1: Mở Bluetooth trên cả 2 máy, điều chỉnh để 2 máy hiện Bluetooth.
Bước 2: Trên BlackBerry vào Bluetooth Setting/Add Device ... tìm thấy Android, BlackBerry sẽ hỏi kết nối tới Android -> Chọn OK, trên Android hiện lên thông báo thì ấn OK.
Bước 3: Trên BlackBerry,