[Xenforo Mod] - Code quảng cáo chạy dọc hai bên forum xenforo


Mod này giúp các bạn dễ dàng tạo được quảng cáo chạy dọc hai bên forum xenforo. Khi thành viên kéo lên hoặc xuống forum của bạn, đây là cách quảng cáo được nhiều trang web sử dụng nhất hiện nay do ít tốn không gian web mà còn tận dụng được vị trí tốt vừa có thể quảng cáo vừa không gây cảm giác ức chế cho người xem.
Demo Code quảng cáo chạy dọc hai bên forum  xenforo như sau:


Code quảng cáo