[Vbulletin Mod] - Hướng dẫn tách riêng từng Thông Báo trên forum Vbb


Thủ thuật tách từng Thông Báo riêng trên forum Vbb tuy là đơn giản nhưng đôi lúc lại rất cần thiết cho mọi người đó, tui kiếm muốn chết mới thấy đó, các thông báo này thường xuất hiện ở đầu một chủ đề nào đó của diễn đàn (Forum), mục đích là thông báo, thông tin cho các thành viên trong diễn dàn biết về vấn đề liên quan trong chủ đề đó chẳng hạn như: Thông báo cách post bài, luật lệ, nội qui....