[Vbulletin Mod] - Hướng dẫn chèn User Ranks | Cấp bậc thành viên Forum Vbb


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một thủ thuật nhỏ đó là: Hướng dẫn chèn User Ranks | Cấp bậc thành viên Forum Vbulletin, việc chèn User Ranks | Cấp bậc thành viên vào diễn đàn Vbulletin mang tính chất làm nổi bậc cấp bậc của thành  viên, làm đẹp cho diễn đàn, và vì thế  User Ranks | Cấp bậc thành viên rất thường được các diễn đàn (Forum) lớn sử dụng.Download User Ranks | Cấp bậc thành