[Vbulletin Mod] - Hướng dẫn chèn thông báo, chú ý khi gửi bài viết mới forum VBB


Chèn thông báo, chú ý khi gửi bài viết mới diễn đàn vbb4
Chức năng: để thêm thống báo, chú ý khi thành viên tạo bài mới lên diễn đàn
Dùng cho VBB4.
Demo hình ảnh:Hướng dẫn chèn thông báo, chú ý khi gửi bài viết mới diễn đàn vbb4

Cách làm :
Vào templete New posting templete
Tìm tiếp templete: newpost_usernamecode
Thêm vào bên dưới đoạn