[Vbulletin Mod] - Hướng dẫn cách tạo một File robots.txt dành cho forum VBB


Hướng dẫn cách tạo một File robots.txt dành cho forum VBB, mục đích của file này là SEO cho forum vbulletin hiệu quả nhất.


Hướng dẫn cách tạo một File robots.txt dành cho forum VBB

1. robots.txt : là gì?robot.txt là một file chứa các thông tin theo một cấu trúc xác định. Các thông tin này sẽ giới hạn khu vực truy cập của các search engine (vd: google, hoặc yahoo). Các search engine sẽ không