[Launcher] - Solo Launcher Clean & Clever for Android


Solo Launcher được người dùng đánh là bộ giao diện cực đẹp cho Android. Khi tải theme Solo Launcher cho Android, bạn sẽ được thỏa sức tùy biến màn hình Android với hơn 5000 hình nền và icon.

Solo Launcher Clean & Clever for Android

Tính năng của giao diện Solo Launcher cho Android.Solo Launcher (SL) thuộc nhóm ứng dụng theme cho Android được phát triển bởi Solo Team. Đây được xem là bộ giao