[Blogspot] - Hướng dẫn thêm Thẻ HrefLang cho blogspot


Ta hướng dẫn thêm thẻ hrefLang cho blogspot. Tối ưu hóa thẻ Hreflang cho vùng lãnh thổ và hiệu quả đáng ngạc nhiên đối với lượng traffic và index cho website của bạn.
Một công ty có trụ sở ở Anh gần đây đã đưa vào ứng dụng thẻ HrefLang khi tối ưu hóa website của mình cho Google.com phiên bảnUS (website chính của công ty được tối ưu cho Google.co.uk) đã bất ngờ tăng gấp rưỡi Traffic.
Trước khi