[Website] - Code mã hóa ký tự HTML thành mã ASCIIĐoạn mã này giúp các bạn chuyễn những ký tự đặc biệt về dạng ASCII. Mình thường sử convert như bằng nó để dán vào khung nhận xét nó hiện ra đoạn mã mà mình muốn chia sẻ chứ không bị ẩn đi. Để hiểu rõ hơn bạn có thể thảm khảo tại trang "Chuyễn mã HTML" dán một mã HTML bất kì và bỏ vào phần nhận xét trên blog bạn sẽ thấy nó hiện ra một cách bình thường.
Code mã hóa ký tự HTML thành mã ASCII