[Template] - Miskinidea Responsive Blogger Valid HTML5, CSS3, Friendly SEO, Fast Loading


Template Miskinidea Responsive Blogger chuẩn SEO, CSS3, HTML5, tốc độ load trang cực nhanh. Đó là một template đơn gian, gọn và khá đẹp. Dùng cực ổn.


Miskinidea Responsive Blogger Valid HTML5, SEO, CSS3, Fast Loading

Một số tính năng:


- Thiết kế đơn giản nhưng chuyên nghiệp
- SEO ready
- Responsive
- Tốc độ load nhanh
- Valid HTML5
- Author box tự động lấy thông tin tác giả
- Threaded