[Template] - ColorMag Responsive for Blogger


ColorMag Blogger Template có màu sắc chủ đạo là màu đen, đọc đáo, lại mắt và đẹp, điều quan trọng là ColorMag có tốc độ load trang khá nhanh, có thể nói, đó là một template tốt, rất đáng để thử.ColorMag Blogger TemplateLive Demo

Download now: 


ColorMag Blogger Template


Template Details :
Platform Type Blogger / Blogspot
Template Name ColorMag
Template Author favoritebtemplate