[Skin Vbb] - Skin Vbb 5.0 Light Blue v2 by Luis


Thêm một skin của vbulletin 5.0 được giới thiệu đến mọi người. "Skin Vbb 5.0 Light Blue v2 by Luis", một skin vbb 5.0 khá đơn giản, chạy mượt và mài sắc khá trang nhã, thích hợp cho các forum, diễn đàn tin học, công nghê, sau đây là hình ảnh minh họa về skin Vbb 5.0 Light Blue v2:Skin Vbb 5.0 Light Blue v2

Download now:
Skin Vbb 5.0 Light Blue v2 
 Nguồn bài viết: http://sinhvienit.net/