[Skin Vbb] - Skin Vbb 5.0 ilk style


Skin Vbb 5.0 ilk style - là một skin Vbulletin Vbb 5.0 có giao diện khác giống với giao diện mặc định của bản gốc, tuy nhiên bản màu xanh này lại có màu sắc đẹp và trẻ trung hơn phiên bản gốc. Chắc chắc rằng Skin Vbb 5.0 ilk style đẹp hơn. Đây là hình ảnh demo của  nó:Skin Vbb 5.0 ilk style

Download now:
Skin Vbb 5.0 ilk style
 Nguồn: internet