[Skin Vbb] - Skin Completevb Twisted Dark Green Vbb 4.2.0
Skin Completevb Twisted Dark Green Vbb 4.2.0 là một skin thuộc Completevb, Trang skin vbulletin cực đẹp dành cho các phiên bản Vbb 4.2.0. Ta có thể thấy phong cách đen huyền độc đáo, kì ảo của nó, bố cục đẹp mắt, "kết" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tốc độ load trang ổn, chấm điểm 4.5/5.
Ta có thể xem demo hình ảnh của Skin Completevb Twisted Dark Green Vbb 4.2.0 sau đây:


Skin Completevb Twisted