[Skin Vbb] - Skin Completevb Twisted Dark Blue Vbb 4.2.0
Skin Completevb Twisted Dark Blue Vbb 4.2.0 là một skin thuộc Completevb, Trang skin vbulletin cực đẹp dành cho các phiên bản Vbb 4.2.0. Ta có thể thấy phong cách đen huyền độc đáo, kì ảo của nó, bố cục đẹp mắt, "kết" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tốc độ load trang ổn, chấm điểm 4.5/5.
Ta có thể dàng nhận thấy Skin Completevb Twisted Dark Blue Vbb 4.2.0 chính là anh em với các skin sau:
[Skin Vbb