[Skin Vbb] - Skin Completevb Highlight Orange Vbb 4.2.0
Skin Completevb Highlight Orange Vbb 4.2.0 là một skin thuộc Completevb, Trang skin vbulletin cực đẹp dành cho các phiên bản Vbb 4.2.0. Ta có thể thấy phong cách đơn giản, bố cục đẹp mắt, màu sắc có sựu kết hợp giữa đen huyền và màu cam tươi sáng, rất thích hợp cho những forum, diễn đàn về Công nghệ thông tin, nhìn là "kết" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tốc độ load trang ổn, chấm điểm 4.5/5.

Ta