[Launcher] - Tổng hợp 7 Launcher đẹp nhất cho Android


Launcher là hình nền cho thiết bị Android, Launchersẽ chứa những biểu tượng của các ứng dụng, các widget và nút App Drawer. Launcher rất quan trọng trong Android bởi có nó bạn mới có thể thao tác để mở các ứng dụng. cài đặt. các không gian để hiển thịwidget. Thông thường bạn có có 1 Launcher mặc định của Android (gọi là stock Launcher). Launcher mặc định rất nhẹ nhà và hoạt động gọn nhẹ nhất.