[Launcher] - Smart Launcher 2 for Android


Smart Launcher 2[Launcher] - Smart Launcher 2 for Android

Đây là một trong những launcher Android độc đáo. Tính năng nổi bật của Smart Launcher 2 là biểu tượng của một số ứng dụng sẽ được xếp thành vòng tròn ở giữa màn hình chủ. Người dùng có thể
truy cập ngăn kéo ứng dụng bằng cách vuốt màn hình sang bên phải. Ngăn kéo này phân loại các ứng dụng thành nhiều tab (thẻ), như tab ứng dụng đa