[Launcher] - Next Launcher 3D Shell’ Android


Next Launcher 3D Shell’[Launcher] - Next Launcher 3D Shell’ Android

Next Launcher 3D Shell cung cấp cho người dùng giao diện 3D sống động. Cả ngăn kéo ứng dụng và màn hình chủ đều được xử lý 3D, với các hiệu ứng động có thể tùy chỉnh.


Next Launcher 3D Shell hỗ trợ một số theme 3D. Tuy nhiên, lưu ý là các hiệu ứng lạ mắt có thể gây tốn pin. Hơn nữa, ứng dụng có giá tới 16,99 USD.


Tải