[Launcher] - KK Launcher Android

[Launcher] - KK Launcher Android

KK Launcher được phát triển dựa trên launcher của Android KitKat, vì thế không ngạc nhiên khi launcher này vô địch về hiệu suất và tốc độ hoạt động. Giao diện gần như giống hệt launcher của KitKat, nhưng KK Launcher nổi bật về khả năng tùy biến. Nó hỗ trợ tính năng tìm kiếm “Ok, Google”, nhiều theme và biểu tượng… Một thanh sidebar chứa shortcut tới những ứng