[Launcher] - GO Launcher EX | GO Launcher Prime Android


GO Launcher EX
[Android] - GO Launcher EX | GO Launcher Prime Android

GO Launcher EX là một trong những launcher cho Android nổi tiếng nhất và được tải về nhiều nhất. GO Launcher EX đi kèm nhiều lựa chọn tùy chỉnh. Ứng dụng hỗ trợ các gói biểu tượng, nhiều hình
nền (theme) và các hiệu ứng chuyển đổi đẹp mắt. Người dùng có thể khởi chạy ứng dụng bằng cử chỉ. Tuy nhiên, GO Launcher EX không