[Launcher] - EverythingMe Launcher Android


[Launcher] - EverythingMe Launcher Android

EverythingMe Launcher là một launcher hoạt động theo ngữ cảnh, được quảng cáo là có thể “dự đoán” ứng dụng người dùng muốn sử dụng ở một thời điểm nào đó. Theo thời gian trong ngày, launcher này sẽ gợi ý những ứng dụng bạn có thể muốn dùng nhất. Ví dụ, EverythingMe Launcher sẽ gợi ý bạn dùng các ứng dụng đọc tin tức vào buổi sáng, ứng dụng làm việc