[Launcher] - Buzz Launcher for Android

[Launcher] - Buzz Launcher for Android

Buzz Launcher for Android là tiện ích launcher tiên tiến giao diện đẹp và đi kèm nhiều tính năng mới hữu ích. Phần mềm sẽ hỗ trợ thoải mái download, áp dụng, tùy biến, chia sẻ và thậm chí là tạo cả màn hình chủ. Chương trình còn cho phép thiết kế hình ảnh background, chỉnh sửa icon, thiết kế nhiều dạng sắp xếp lưới cho màn hình, tạo các folder, thay đổi