[Launcher] - Apex Launcher for Android


Apex Launcher


[Launcher] - Apex Launcher for Android

Apex Launcher là launcher miễn phí dành cho những ai thích sự đơn giản như trên launcher của Google phát hành mà vẫn có nhiều tùy chọn như thay đổi các gói icon hoặc thay theme khi cần. Bạn có thể ẩn các thành phần không muốn cho xuất hiện trên màn hình chủ cũng như ẩn các biểu tượng ít khi sử dụng tới trong khay ứng dụng.

Theo đánh giá