[Launcher] - Action Laucher Apk Android


Hình ảnh minh họa

Đây là giao diện màn hình chính của Action Laucher[Launcher] - Action Laucher Apk AndroidAction Laucher Apk Android


Các tính năng:​
Trượt ngăn kéo ứng dụng để truy cập nhanh đến tất cả các ứng dụng của bạn​
'Covers', một cách mới mạnh mẽ để nhanh chóng khởi động các ứng dụng và các phím tắt mà không ảnh hưởng giao diện của màn hình một cách cẩn thận thủ công của bạn.