[Internet] - Hướng dẫn Download toàn bộ Album ảnh từ Facebook


Đây là một trong những addons của Firefox giúp bạn tải toàn bộ album ảnh từ Facebook. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt addon này từ địa chỉ này:

https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/facepaste/


Hướng dẫn Download toàn bộ Album ảnh từ Facebook

Sau đó, đăng nhập vào Facebook, tìm đến và mở album ảnh mà bạn muốn xem, kể cả ảnh của chính bạn cũng như ảnh của bạn bè, người thân. Kích chuột