[Blogspot] - Widget hộp thông báo cho bài viết blogspot


Hộp thông báo cho bài viết blogspot sẽ giúp bài viết của blog bạn cuốn hút hơn
Notification box cho blogspot là gì ?
Khi bạn viết bài mới cho blog, giống như thẻ quote bạn có thể nhấn mạnh bài viết mình hoặc đơng giản chỉ là 1 thông báo trỏ về link nào đó thì bạn sẽ dùng tới thủ thuật blog này :Notification box[Blogspot] - Widget hộp thông báo cho bài viết blogspot


Cách làm Notification