[Blogspot] - Widget Bình Luận Mới Nhất | Recent Comment For Blogspot


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các tạo Widget Bình Luận Mới Nhất | Recent Comment For Blogspot  mẫu này có thêm hiệu ứng xoay nhẹ khi dê chuột. Hiện tại, Blog của mình đang sử dụng mẫu này.[Blogspot] - Widget Bình Luận Mới Nhất | Recent Comment For Blogspot

Chỉ cần tạo một HTML/Javascrip mới > dán code vào > Save lại là xong.