[Blogspot] - Widget Bài Viết Nhiều Bình Luận | Most Commented For Blogspot


Most commented post là một wiget mà nhiệm vụ của nó là tổng hợp lại tất cả những bài có số lượng comment nhiều nhất, dựa vào wiget này thì vị khách của chúng ta có thể biết được bài viết nào đang được quan tâm trên blog của bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn mẫu của MBT.


[Blogspot] - Widget Bài Viết Nhiều Bình Luận | Most commented For Blogspot

#Tạo HTML/Javascrip
1. Đăng nhập Blogger
2