[Blogspot] - Tùy chỉnh tiêu đề blogspot phù hợp với seo


Bạn có một trang blog trên blogger.com, với khá nhiều bài ở đó. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy mỗi khi share lên Facebook, Google+,... thì tiêu đề của bài viết luôn có dạng là:

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Chia Sẽ Kiến Thức công nghệ!: [Blogspot] - Tùy chỉnh tiêu đề blogspot phù hợp với seo
Bạn cảm thấy rằng nó không được chuyên nghiệp cho lắm. Và nếu bạn rành các thủ thuật SEO, hẳn bạn cũng biết, tiêu