[Blogspot] - Hướng dẫn tạo sitemap giao diện table cho blogspot


Sitemap là thành phần nên có trên blog hay bất kỳ website nào để độc giả dễ dàng theo dõi và điều hướng các bài viết làm cho blog của bạn thân thiện hơn với người sử dụng và bài viết này sẻ giúp bạn thêm site map cho blogger với giao diện khá thân thiện cho người dùng.

[Blogspot] - Hướng dẫn tạo sitemap giao diện table cho blogspot

Thêm sitemap cho blogspot Tại "bảng điều khiển" bạn chọn vào "