[Blogspot] - Hướng dẫn Tạo Redirect 404 Error về Homepage trong Blogger


Nếu như bạn là blogger, bạn hãy nên thưc hiện theo hướng dẫn khi gặp lỗi 404 error pages. Bất cứ khi nào, dù bạn hay người dùng đánh lỗi URL ko tồn tại trên site bạn, ngay lập tức sẽ nhận thông báo 404 Error page.

Hiển nhiên là điều đó gây ấn tượng không tốt chút nào với người dùng trang website. Hơn nữa, Google , Bing hay công cụ tìm kiếm khác không đánh giá cao giá trị nội dung website của