[Blogspot] - Hướng dẫn chuyển hướng blog, website... khi bị lỗi trang 404


Có một số bạn hỏi về việc website liên tục bị báo lỗi trong Google Webmaster Tool về lỗi không tìm thấy, còn gọi là Lỗi 404, đây là lỗi mà khi người ta truy cập vào 1 trang không tồn tại thì sẽ bị báo lỗi.[Thủ thuật] - Hướng dẫn chuyển hướng blog, website... khi bị lỗi trang 404

[Tips] - Sửa lỗi 404 & chuyển hướng website đồng loạt khi vào trang 404 giúp bạn xử lý nhiều vấn đề, đặc biệt