[Android App] - Stickered for Messenger Facebook


Stickered là một ứng dụng vui vẻ do Facebook phát hành. Tính năng của nó đơn giản chỉ là gắn thêm các sticker - vốn đã xuất hiện từ lâu trong khung chat Messenger - lên một tấm ảnh sẵn có trước khi gửi cho bạn bè. Có thể bạn muốn gắn vào để trêu chọc bạn bè, để tấm ảnh của mình trở nên sinh động hơn hoặc chỉ muốn thêm tí "gia vị" cho đoạn chat của các bạn. Stickered sẽ có thể tải về trên Google